รูปหัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโค จำนวน 34 ตัว จากสโมสรไลออนส์สากลภาค 310E
ซึ่งได้จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ณ บริเวณลานจอดรถโรงแรมปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และได้มอบโคให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 34 ราย ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555
พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ท่านประธาน และแขกผู้มีเกียรติ
เกษตรกรจากอำเภอโนนไทย และเจ้าหน้าที่
ประพรมน้ำมนต์
เพื่อเป็นศิริมงคล
ประธานในพิธี
ไลออนส์จีระศักดิ์ กล่าวรายงาน
มอบอนุโมทนาบัตร
ปศุสัตว์จังหวัดฯมอบเวชภัณฑ์ให้กับตัวแทนเกษตรกร
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
ผู้ให้และผู้รับบันทึกภาพร่วมกัน
ไถ่ชีวิตโควันนี้ 34 ตัว
เกษตรกรจับสลากโค
ทีมงานปศุสัตว์
ทีมงานปศุสัตว์เบื้องหลัง