รูปหัวเว็บ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่
จัดงานประเพณีบุญเดือน 3 พิธีทูนขวัญข้าว บายศรีสู่ขวัญควาย และทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก ประจำปี 2555
ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ขุนทอง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555
นายเทียนชัย อัจฉริยพันธ์ นายอำเภอบัวใหญ่ ประธานในพิธี
ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ กล่าวรายงาน
ประธานลั่นฆ้องเปิดงาน
พี่น้องกลุ่มเกษตรกรร่วมพิธี
มอบกรรมสิทธิ์กระบือธนาคารโค-กระบือให้กับเกษตรกร
มอบลูกกระบือธนาคารโค-กระบือ ให้เกษตรกรรายใหม่
ปล่อยขบวนรถขน ปุ๋ยคอกลงนา
ขบวนเทพีหาบ ปุ๋ยคอกลงนา
ท่านนายอำเภอร่วมนั่งในขบวนรถขน ปุ๋ยคอกลงนา
ท่านปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ มาช่วยทุกปี
พีธีบายศรีสู่ขวัญ
กระบือร่วมพิธีสู่ขวัญ
ขบวนแห่ทอดผ้าป่าปุ๋ยคอกและข้าวเปลือก
ผ้าป่าข้าวเปลือกของกลุ่มเกษตรกรฯ
กิจกรรมประกวดกระบือเพศผู้
ประกวดกระบือเพศเมีย
การจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ
บรรยากาศการจับสลากกระบือธนาคารโค-กระบือ
หน้าที่ทำการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง
ร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายทุกส่วน