รูปหัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการในสังกัด วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554