หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมพวง ร่วมกับพัฒนาชุมชน อบรมเกษตรกร “โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลต้นแบบ ปี 2555”
(กิจกรรมสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่) ณ ศาลาประจำกลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโดน ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555

กลับหน้าแรก