หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมพวง ออกให้บริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการทำหมันสุนัขเพศผู้-เมีย
มอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ รักษาสัตว์ป่วย ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ณ ศาลากลางบ้าน บ้านดงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555
กลับหน้าแรก