รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว ออกหน่วยโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
ในแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในพิธีมอบอาคารเรียนคอบร้าโกลด์ ให้โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
โดยมีพลโทธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พล.ต.วิลเลี่ยม จี เบีร์ยด รองผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นที่แปซิฟิก
เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดสร้างอาคารเรียนโดยทหารช่างกองทัพภาคที่ 2 และทหารช่างจากกองทัพบกสหรัฐอเมริกา
ในโอกาสการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2012
ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ 9 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555