หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งที่ 4/2555 ณ หอประชุมอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ร่วมให้บริการในคลินิกปศุสัตว์ 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา , ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ประธานในพิธี
พี่น้องเกษตรกรร่วมพิธีเปิดคลินิก
บริเวณเต๊นท์คลินิกปศุสัตว์
ท่่านประธานฯตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
ท่านประธานฯ ตรวจเยี่ยมบริเวณเต๊นท์ประกวดไก่พื้นเมือง
คลินิกปศุสัตว์เปิดให้บริการพี่น้องเกษตรกร
รับแจกเอกสารคำแนะนำด้านพืชอาหารสัตว์
ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์
ให้คำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์ และแจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
บริการตรวจหาสารปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์
ลงทะเบียนรับบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมว
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข
วันนี้บริการฟรีทุกอย่าง
โดยทีมงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
และพี่น้องปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ใกล้เคียง
ร่วมกันให้บริการด้วยความเต็มใจ
คุณหมอนคร ปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย ลงมือเอง
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสันุขบ้า
กิจกรรมประกวดไก่พื้นเมือง
ทีมคณะกรรมการตัดสินการประกวด
คณะกรรมการฯ กำลังพิจารณาคัดเลือกไก่
กิจกรรมแสดงพันธุ์โคเนื้อลูกผสมชาโรเล่ย์
นิทรรศการเกษตรสมบูรณ์
ส่วนหนึ่งของทีมงานปศุสัตว์ที่ร่วมให้บริการวันนี้
กลับหน้าแรก