หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ณ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ร่วมให้บริการในคลินิกปศุสัตว์ 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา , ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
บริเวณเวทีกลางในหอประชุม
พี่น้องเกษตรกรร่วมพิธีเปิดงาน
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯประธานในพิธีิ
ท่านนายอำเภอโชคชัยกล่าวต้อนรับ
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมพิธีเปิดงาน
บริเวณคลินิกปศุสัตว์
บริการให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์
จ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
พี่น้องเกษตรกรรับบริการคลินิกปศุสัตว์ไม่ขาดสาย
บริการให้คำแนะนำอาหารและการให้อาหารสัตว์
บริการตรวจหาสารปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
ประกวดไก่พื้นเมือง
ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวอำเภอโชคชัยเป็นอย่างมาก
ท่านประธานและคณะ ตรวจเยี่ยมกิจกรรม
ไก่พื้นเมืองที่ได้รับรางวัล
กลับหน้าแรก