หัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ ให้บริการทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข และ แมว
ตามโครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ บริเวณวัดเจริญสุข ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข
ให้บริการผ่าตัดทำหมันแมว
เข้าคิวรับบริการ
วางยาสลบ
ร่วมด้วยช่วยกันจับให้แน่นๆ นะครับ
หมอนพดล จากขามทะเลสอ และหมอชายเขต จากอำเภอคง
หมอมนตรี จาก อ.เมืองยาง และหมอชัยนิพนธ์ จาก อ.หนองบุญมาก
ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และหมอกิตติ จากสีคิ้ว
ปศุสัตว์อำเภอดูแลอย่างใกล้ชิด
ขอบคุณทีมงานปศุสัตว์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนครับ
กลับหน้าแรก