หัวเว็บ
นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในโอกาส เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 โดยมีนายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และคณะให้การต้อนรับ
ซึ่งได้ไถ่ชีวิตโคในครั้งนี้ จำนวน 56 ตัว มอบให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา นำไปเลี้ยงเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 และ 6 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555
พิธีสงฆ์
ท่านประธาน ,คณะผู้บริจาค และแขกผู้มีเกียรติ กรวดน้ำรับพร
เกษตรกรอำเภอโนนไทย ร่วมพิธี 56 ราย
ท่านประธาน เปิดกรวยเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
สรรเสริญพระบารมี
ท่านประธานมอบสัญญายืมสัตว์ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบสัญญาให้กับปศุสัตว์จังหวัด
พิธีมอบสัญญายืมสัตว์
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
ท่านประธานและคณะ ถ่ายรูปร่วมกับเกษตรกร
ท่านประธานและคณะ ถ่ายรูปร่วมกับเกษตรกร
ออกจากห้องประชุมไปยังคอกโค
พวงมาลัยไถ่ชีวิต น้ำอบ หญ้าสด เวชภัณฑ์ พร้อม
บรรยากาศหน้าคอกโค
ท่่านผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาด คล้องมาลัยไถ่ชีวิตโค
ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา ป้อนหญ้าให้กับโค
คณะผู้บริจาคร่วมกันคล้องมาลัย ป้อนหญ้า พรมน้ำอบให้กับโค
ท่านประธาน และผู้บริหาร สนทนาหน้าคอกโค
ท่านปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และเกษตรกร
รับบริจาคหน้างาน
ส่วนหนึ่งของทีมงานปศุสัตว์
ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ควบคุมดูแลโคอย่างใกล้ชิด
กลับหน้าแรก