หัวเว็บ
นายนพดล มามาก นายอำเภอบ้านเหลื่อม เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 30 ตัว
(โค 20 ตัว กระบือ 10) ให้กับเกษตรกร จำนวน 30 ราย ในพื้นที่ ณ บ้านหนองโจด ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555
พิธีมอบโค-กระบือ ธ.ค.ก. อำเภอบ้านเหลื่อม
พิธีสงฆ์
ประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี
หมอจริน วัชรมณี ปศุสัตว์อำเภอบ้านเหลื่อม กล่าวรายงาน
ท่านประธาน กล่าวให้โอวาท
ลั่นฆ้องชัย
เกษตรกรรับมอบสัญญายืมสัตว์
เกษตรกรรับมอบสัญญายืมสัตว์
เกษตรกรให้คำสัตย์ปฏิญาณ
ประธานเยี่ยมชมที่คอกสัตว์
จับสลากโค-กระบือ
โค-กระบือ ที่รับมอบวันนี้
กลับหน้าแรก