หัวเว็บ
นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสีดา เป็นประธานในพิธีมอบกระบือ จำนวน 31 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสีดา ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์
ณ ห้องประชุมของศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555
พิธีสงฆ์
ท่านนายอำเภอสีดา ประธานในพิธี (ขวามือ)
ปศุสัตว์อำเภอสีดา กล่าวรายงาน
ท่านนายอำเภอสีดา รับฟังคำกล่าวรายงาน
กล่าวให้โอวาท
เกษตรกรร่วมพิธี
มอบสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิต
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
วันนี้ได้รับ กระบือ 31 ราย
ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ ชี้แจงโครงการ
มอบกระบือให้กับเกษตรกร
เกษตรกรผู้โชคดีวันนี้ 31 ราย
กลับหน้าแรก