หัวเว็บ
นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสีดา เป็นประธานในพิธีมอบกระบือ จำนวน 45 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสีดา ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555
พิธีสงฆ์
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ท่านนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอร่วมพิธี
พี่น้องเกษตรกรร่วมพิธี
หมอพินิจ จตุรโกมล ปศุสัตว์อำเภอกล่าวรายงาน
ท่านนายอำเภอสีดา กล่าวให้โอวาทและพบปะเกษตรกร
มอบสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิต
ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร มอบของที่ระลึก
มอบกระบือให้กับเกษตรกร
วันนี้ได้รับมอบกระบือ 45 ราย
กลับหน้าแรก