หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย รับมอบโค จำนวน 4 ตัว มูลค่า 61,000 บาท จากผู้มีจิตศรัทธา คุณจินตนา วงศ์สอาด ,คุณพรทิพย์ ศุภวงศ์
และคณะศิษย์เก่าวัดสระแก้ว 08 ไถ่ชีวิตโคบริจาคเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ซึ่งได้มอบให้เกษตรในพื้นที่อำเภอโนนไทย จำนวน 4 ราย ยืมเพื่อการผลิต ณ วัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555
ผู้บริจาคและคณะ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
กล่าวคำถวายโค
ถวายสังฆทาน
หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย ประธานฝ่ายสงฆ์ประพรมน้ำมนต์
หลวงพ่อประพรมน้ำมนต์ ให้กับโคที่ไถ่ชีวิต
คล้องพวงมาลัยไถ่ชีวิต
มอบตัวที่ 1
มอบตัวที่ 2
มอบตัวที่ 3
มอบตัวที่ 4
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
ผู้บริจาคร่วมรับฟังคำสัตย์ปฏิญาณ
ผู้บริจาคและผู้รับมอบโค
ขอไว้เป็นที่ระลึกอีกรูปครับ
กลับหน้าแรก