หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมพวง จัดพิธีมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งได้รับสนับสนุนโค จำนวน 50 ตัว
จากกรมปศุสัตว์ มอบให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่ายจำนวน 50 ราย ยืมเพื่อการผลิต
โดยมีนายสุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง อำเภอชุมพวง เป็นประธานในพิธีมอบโค
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555
ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
อาราธนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ประธานและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี
แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
พี่น้องเกษตรกรร่วมพิธี
กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
ประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ
ประธานอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี
นายก อบต.หนองสาหร่าย กล่าวต้อนรับ
ปศุสัตว์อำเภอชุมพวง กล่าวรายงาน
ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทและพบปะเกษตรกร
มอบสัญญายืมสัตว์
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
มอบโคให้กับตัวแทนเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต
เกษตรกร รับมอบเวชภัณฑ์สำหรับโค
แสดงความยินดีกับผู้โชคดีได้รับมอบโควันนี้ 50 ราย
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกการจัดพิธีวันนี้
โค จำนวน 50 ตัว ที่ได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์
กลับหน้าแรก