หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบกระบือ จำนวน 3 ตัว จากนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือจากงานแห่เทียนโคราช ปี 2555 ซึงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำโพธิ์เตี้ย
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 3 ราย ทำสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ ณ เทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555
ท่านนายกเทศมนตรีฯ ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตกระบือ 3 ตัว
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯ มอบอนุโมทนาบัตร
มอบสัญญายืมสัตว์
มอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
คล้องมาลัยไถ่ชีิวิต
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
วันนี้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือเพิ่มอีก 3 ราย
รับไปเลี้ยงดูแลตามโครงการธนาคารโค-กระบือฯ กรมปศุสัตว์
กลุ่มเกษตรกรและทีมงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
ไถ่ชีวิตกระบือ 3 ตัว
กลับหน้าแรก