หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จำนวน 25 ตัว ให้กับเกษตรกร จำนวน 25 ราย ภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำ ปีงบประมาณ 2555
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555
พิธีสงฆ์
ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
พี่น้องเกษตรกรร่วมพิธี
พี่น้องเกษตรกรร่วมพิธี
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี
ประธานกลุ่มเกษตรกร รับหน้าที่พิธีกร
พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์

ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง กล่าวรายงาน

ท่านปศุสัตว์จังหวัด ประธานในพิธีมอบโค
มอบสัญญายืมสัตว์ให้กับเกษตรกร วันนี้ 25 ราย
ตัวแทนเกษตรกร กล่าวนำคำสัตย์ปฏิญาณ
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
มอบเวชภัณฑ์ให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรมอบผักปลอดสารพิษของกลุ่ม ให้กับประธาน
ท่านนายอำเภอโนนสูง กล่าวพบปะเกษตรกร
มอบโค ให้กับตัวแทนเกษตรกร
วันนี้ มีผู้โชคดี 25 คน
บรรยากาศจับสลากโค
ตรวจสุขภาพโค
ส่วนหนึ่งของทีมงานปศุสัตว์ร่วมแรงร่วมใจกันวันนี้
กลับหน้าแรก