หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ และจ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2555
ณ โรงเรียนบ้านหนองคอม ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555
นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธานในพิธีเปิดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์ นายอำเภอบัวลาย กล่าวรายงาน
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร่วมพิธีเปิดงาน
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอร่วมพิธีเปิดงาน
หมอรณกร ขำดี นำทีมจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จากจังหวัด
ให้บริการร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯ เดินเยี่ยมชมกิจกรรม กับท่านนายกเหล่ากาชาด
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ให้บริการ
บริการผ่าตัดทำหมันสุกร
บริการผ่าตัดทำหมันสุกร
กำลังใจจากอำเภอพื้นที่ข้างเคียง
ตัวนี้ของหมอเอกราช นะครับ
ศูนย์ฯผสมเทียมโคราช จัดแสดงนิทรรศการ
อำเภอบัวลาย ยินดีต้อนรับค่ะ
กลับหน้าแรก