หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมพวง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพวง โรงพยาบาลชุมพวง ดำเนินงานซ้อมแผนการป้องกันโรคไข้หวัดนกในเขตพื้นที่อำเภอชุมพวง ตามโครงการทบทวนความพร้อมรับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ปี 2555 ณ ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555
กลับหน้าแรก