หัวเว็บ
นายชยาวุธ จันทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่
"การสร้างให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถดูแลสัตว์ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งฉีดวัคซีนให้สัตว์ของตนเองได้" ประจำปี 2555 จังหวัดนครราชสีมา
ณ โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ประธานในพิธีิ
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯ กล่าวรายงาน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ชี้แจงโครงการ
ผอ.ศูนย์ฯผสมเทียม ถ่ายทอดความรู้
หมอดลใจ เจาวัฒนา วิทยากรสาธิตการทำปืนยิงยาสลบ
สาิธิตการประกอบ
เทคนิคการประสานงานกับ อปท.โดยหมอรณกร
หมอธำรง เทศน้อย ถ่ายทอดประสบการณ์
สาธิตการใช้ปืนยิงยาสลบ
ฝึกประกอบปืนยิงยาสลบ
ประกอบเสร็จมอบให้นำไปใช้งานในพื้นที่
ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ รับมอบ
มอบให้ปศุสัตว์อำเภอเมือง
มอบให้ปศุสัตว์อำเภอชุมพวง
บรรยากาศลงทะเบียน
รับเสื้อและเอกสาร
บรรยากาศลงทะเีบียน
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
กลับหน้าแรก