รูปหัวเว็บ
นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
นำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร
เข้าเยี่ยมชมฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ บริษัท คงฟูจิฟาร์ม จำกัด หมู่ที่ 4 บ้านหนองสำโรง ตำบลบ้านปรางค์
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 (แผ่นพับข้อมูลฟาร์ม)
ยินดีต้อนรับท่านผู่ว่าราชการจังหวัดฯและคณะ
พบปะเกษตรกร
คุณโคชิ ทานากะ เจ้าของฟาร์ม
หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ
ผู้ว่าฯถามปัญหาการทำการเกษตรกรในพื้นที่
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมต้อนรับ
พิธีกร
ปศุสัตว์อำเภอมาเยี่ยมชม
คุณ มิชิโกะ ทานากะ ภรรยาเจ้าของฟาร์ม นำเยี่ยมชม
ขั้นตอนการสาวไหม
พนักงานสาวไหม
บริเวณหน้าโรงเลี้ยงไหม
ผู้จัดการฟาร์มให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์
เลี้ยงแบบฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
คอกไก่พ่อแม่พันธุ์
คอกไก่พ่อแม่พันธุ์
คอกอนุบาลลูกไก่
คอกไก่ระยะขุน
คอกพ่อพันธุ์สุกร
แม่พันธุ์สุกร
เน้นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ
ให้สุกรอยู่บนพื้นดิน
กิจกรรมเลี้ยงโคขุน
เน้นสายพันธุ์วากิว
มีตารางการให้อาหารและดูแลสุขภาพสัตว์หน้าคอกแต่ละตัว
เสริมด้วยหญ้าแห้ง แร่ธาตุก้อน
เลี้ยงขุนแบบยืนโรงให้อาหารอย่างเพียงพอ
มอบของที่ระลึก