รูปหัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด)
ที่ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯจำนวน 11 เขียง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554