รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประทาย ร่วมกับเทศบาลตำบลประทาย รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด
ทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนสุนัขและแมวในชุมชน ปี 2554
ณ เทศบาลตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554
พร้อมให้บริการ
รับลงทะเบียน
บริการผ่าตัด ทำหมัน สุนัข และแมว
หมอวัยวุฒิ ปศอ.โนนแดง และหมอชลอ จากอำเภอคง
หมอไทยบุญ ปศอ.จักราช และหมอพินิจ จากอำเภอโนนสูง
รอรับบริการฉีดวัคซีน
เตรียมสัตว์ก่อนผ่าตัด
เตรียมผ่าตัด
หมอธนาวุธ จากอำเภอชุมพวง
ร่วมด้วยช่วยกัน
เย็บแผลผ่าตัด
บริการด้วยรอยยิ้ม
กำลังใจดี
เสร็จงานแล้วขอรูปเป็นที่ระลึก