รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ทบทวนอาสาปศุสัตว์" จำนวน 50 ราย
โดยมีนายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
วิทยากรบรรยายด้านสุขภาพสัตว์
วิทยากรบรรยายด้านการเลี้ยงสัตว์
พี่น้องอาสาปศุสัตว์จาก 32 อำเภอ
เป็นตัวแทนกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
หมอเฉลียว เจ้าของโครงการ ชี้แจง
บรรยากาศการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่เตรียมอาหารกลางวันเพื่อความรวดเร็ว
รับประทานกันแบบกันเอง