รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดงาน "น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ด้านปศุสัตว์" โดยมี ท่านส.ส.วิรัช รัตนเศรษฐ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
บริเวณเวที
ท่านประธาน และแขกผู้มีเกียรติ
ท่านประธานรับฟังคำกล่าวรายงาน
ท่าน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมฯกล่าวต้อนรับ
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯกล่าวรายงาน
ท่านประธานกล่าวเปิดงาน
รับฟังนโยบาย
มอบพันธุ์สัตว์
ปศุสัตว์จังหวัดฯมอบของที่ระลึกให้ท่านประธาน
พี่น้องเกษตรกรมากันพร้อมเพรียง
วันนี้มากันครบ
ท่านประธานพบปะพี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงาน
แขกผู้มีเกียรติร่วมงาน
บรรยากาศลงทะเบียน
พิธีกรในงาน
ทีมงานเบื้องหลัง