รูปหัวเว็บ

กลุ่มเกษตรกรเลี้ียงสัตว์ขุนทอง จัดงานประเพณีบุญเดือน3 พิธีทูนขวัญข้าว บายศรีสู่ขวัญควาย และทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก
ณ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีท่าน ส.ส.สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554

ป้ายงานประเพณีบุญเดือน3
พี่น้องกลุ่มเกษตรกรในขบวนทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก
ท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมในงาน
พิธีเปิดงาน
ท่าน ส.ส.สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ประธานในพิธี
หมอโกมินทร์ มงคลปัญญา ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ กล่าวรายงาน
พิธีทูนขวัญข้าว บายศรีสู่ขวัญควาย
พี่น้องกลุ่มเกษตรกรร่วมงาน
หมอเฉลียว พิธีกรดำเนินรายการ
มอบรางวัลประกวดกระบือ
มอบสัญญายืมสัตว์ ธคก.
ท่านประธานมอบบ่อแก๊สชีวภาพให้กลุ่มเกษตรกรฯ
มอบกระบือให้กับโรงเรียน
พิธีปล่อยขบวนรถขนปุ๋ยคอกลงนา
มีเทพีขนปุ๋ยคอกลงนา
ตามด้วยขบวนรถ
ท่านประธานสนับสนุนเงินปรับปรุงที่ทำการกลุ่ม
เยี่ยมชมบ่อแก๊สชีวภาพ
จุดเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
เยี่ยมชมEnglish Camp Wonderland
กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี
ปั้นควาย
กิจกรรมประกวดกระบือพ่อพันธุ์
ประกวดกระบือแม่พันธุ์