รูปหัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชาติไทย
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และบำเพ็ญกูศลอุทิศถวายพระราชกุศลพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ (ภาคค่ำ)
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา