รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมอาสาปศุสัตว์(อสป.) "ซักซ้อมแผนป้องกันควบคุมโรคสัตว์"
โดยมีนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
ป้ายประชุมอสป.
ลงทะเบียนประชุม
นายอำเภอห้วยแถลงมอบนโยบาย
อสป. แนวหน้า
สาธารณสุขอำเภอให้ความรู้
อสป.ห้วยแถลง
นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลงให้ความรู้
อสป.ห้วยแถลงมาครบ120คน
เกษตรอำเภอร่วมบรรยาย
รับฟังอย่างตั้งใจ
ปศุสัตว์อำเภอจักราช วิทยากรหลัก
ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลงซักซ้อมแผน
เจ้าหน้าที่ งานผสมเทียมแนะนำตัว
มอบไข่ไก่ให้วิทยากร
ถ่ายรูปรวมหลังประชุม
ปศุสัตว์ตำบล แนะนำตัว