รูปหัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในโครงการ "ชาวโคราชรวมใจ ช่วยผู้ประสบภัย"
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554