รูปหัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ประชุมปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32 อำเภอ เพื่อวางแผนเตรียมการป้องกัน และช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554