รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1/2555
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ร่วมให้บริการในคลินิกปศุสัตว์ 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ,
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา , ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานเปิดงาน
เกษตรจังหวัดฯกล่าวรายงาน
พิธีเปิดจัดในหอประชุม
พี่น้องเกษตรกรอำเภอสูงเนินร่วมงาน
ท่านประธาน ตรวจเยี่ยมคลินิกปศุสัตว์
ป้อนนมให้กับลูกโคที่นำมาแสดงนิทรรศการด้านปศุสัตว์
รับแจ้งปัญหาของเกษตรกรที่มารับบริการด้านปศุสัตว์
ให้คำแนะนำ์และแจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมาให้บริการ
ศูนย์ฯผสมเทียมนครราชสีมา ให้บริการ
บริการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารสัตว์ และเนื้อสัตว์
บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีน ยาคุมกำเนิด สุนัขและแมว
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ มาดูแลอย่างใกล้ชิด
ให้กำลังใจ
เคสนี้ หมอรณกร ลงมือเองครับ
หมอสมคิด เจ้าภาพคอยดูแลความเรียบร้อย
เตรียมตัวก่อนผ่าตัด
เสร็จเรียบร้อย วันนี้ผ่าตัดทำหมันสุนัข 18 ตัว แมว 1 ตัว
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯ และทีมงาน
บริเวณหน้าเต๊นท์คลินิกปศุสัตว์