รูปหัวเว็บ
นายประหยัด เจริญศรี ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์สัตว์ โค จำนวน 50 ตัว
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จำนวน 50 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554
ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
พิธีสงฆ์
ท่านประธานและหัวหน้าส่วนราชการ
แขกผู้มีเกียรติร่วมงาน
ท่านนายก อบต.หินดาด กล่าวต้อนรับ
ท่านปศุสัตว์จังหวัดกล่าวรายงาน
ท่านประธานกล่าวให้โอวาท
พี่น้องเกษตรกรตำบลหินดาด
เปิดกรวยสักการะ
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
มอบสัญญายืมสัตว์
วันนี้มอบให้ 50 ราย
เกษตรกร กล่าวคำสัตย์ปฏิญาน
มอบเวชภัณฑ์ให้ตัวแทนเกษตรกร
มอบโคให้กับเกษตรกร
ผู้โชคดี 50 ราย
โคโครงการที่มอบวันนี้
จัดทำสัญญายืมเพื่อการผลิต