รูปหัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์สัตว์ โค จำนวน 50 ตัว กระบือ 25 ตัว
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จำนวน 75 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554
ป้ายพิธีมอบพันธุ์สัตว์
ประธาน และแขกผู้มีเกียรติ
นายก อบต.ตะโก กล่าวต้อนรับ
ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
นายอำเภอห้วยแถลง กล่าวรายงาน
ประธานกล่าวเปิดงาน
มอบสัญญายืมสัตว์
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาน
มอบโค-กระบือ ให้ตัวแทนเกษตรกร
มอบเวชภัณฑ์ให้ตัวแทนเกษตรกร
วันนี้มอบโค-กระบือ 75 ตัว
มอบให้เกษตรกร 75 ราย
ให้ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์
บรรยาการจับสลาก