รูปหัวเว็บ
นายสุชาติ นพวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์สัตว์(โค) จำนวน 50 ตัว
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง จำนวน 50 ราย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ตำบลหลุ่งประดู่
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554
ป้ายพิธีมอบพันธุ์สัตว์ในหอประชุม
ท่านประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์
เพื่อเป็นศิริมงคล
ประธาน และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี
พี่น้องเกษตรกรตำบลหลุ่งประดู่ และหินดาด
ประธานเปิดกรวยสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมากล่าวรายงาน
ท่านประธานกล่าวให้โอวาท
มอบสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิต
เกษตรกรรับมอบสัญญา 50 ราย
กล่าวคำสัตย์ปฏิญาน
มอบโคให้แก่ตัวแทนเกษตรกร
มอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้แก่ตัวแทนเกษตรกร
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
หมอไพรัตน ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์
ตรวจสุขภาพสัตว์
บรรยากาศการจับสลาก
วันนี้รับมอบโค 50 ตัว เกษตรกร 50 ราย