รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยได้รับสนับสนุนกระบือ 55 ตัว จากกรมปศุสัตว์ และโค จำนวน 3 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่
โดยมีนายโสวัฒน์ ดาวะศรี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารการปกครอง อำเภอชุมพวง เป็นประธานในพิธีมอบ
ให้แก่้เกษตรกร ในพื้นที่ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จำนวน 58 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ
ณ วัดอุภัยภาคิกาวาส บ้านสองพี่น้อง ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554
พิธีสงฆ์
ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธ
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
ประธาน เปิดกรวยสักการะ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พิธีมอบสัญญายืมสัตว์
พิธีมอบสัญญายืมสัตว์
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาน
มอบโคให้แก่เกษตรกร 3 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธาิในพื้นที่
มอบกระบือ 55 ตัว ได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์
มอบเวชภัณฑ์ให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร
ปศุสัตว์อำเภอชุมพวง และพิธีกรในงาน
ทีมงานเบื้องหลัง
สภาพกระบือ จำนวน 55 ตัว ที่มอบในวันนี้