รูปหัวเว็บ
นายสมศักดิ์ ปริสุทโธ เหมทานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
โดยมอบโค-กระบือพร้อมลูกติด ที่ได้รับบริจาคในพื้นที่ จำนวน 37 ตัว และมอบโค-กระบือที่ได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์
จำนวน 101 ตัว รวม 138 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง จำนวน 131 ราย ทำสัญญายืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์
ณ หอประชุมอำเภอห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ประธานในพิธี
ท่านนายอำเภอห้วยแถลงกล่าวต้อนรับ
ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี
แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี
แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี
พี่น้องเกษตรกรร่วมพิธี
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
ประธานเปิดกรวยสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สรรเสริญพระบารมี
สรรเสริญพระบารมี
สรรเสริญพระบารมี
สรรเสริญพระบารมี
สรรเสริญพระบารมี
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน
ประธานกล่าวให้โอวาท
มุมมองจากด้านหลัง
มอบอนุโมทนาบัตรให้ผู้บริจาคกระบือ
มอบอนุโมทนาบัตรให้ผู้บริจาคโค
รับมอบเงินบริจาคเข้าร่วมโครงการฯ
รับมอบเงินบริจาคเข้าร่วมโครงการฯ
หมอสมคิด พิธีกรในงาน
กลุ่มแม่บ้านผูกผ้าขาวม้าให้ผู้มีเกียรติ
มอบสัญญายืมสัตว์ให้กับเกษตรกร
มอบสัญญายืมสัตว์ให้กับเกษตรกร
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
ท่านประธาน คล้องพวงมาลัยไถ่ชีวิตโค
มอบเวชภัณฑ์ให้กับตัวแทนเกษตรกร
ถ่ายภาพกับเกษตรกร ชุดที่ 1
ถ่ายภาพกับเกษตรกร ชุดที่ 2
ทีมงานปศุสัตว์โคราช
ผู้บริจาคกระบือ 27 ตัว จากหนองบุญมาก
กระบือ 27 ตัว ที่บริจาคเข้าร่วมโครงการ
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
บรรยากาศการจับสลากโค-กระบือ
น.สพ.บุญสม พลรักษา ตรวจสุขภาพสัตว์
พวงมาลัยไถ่ชีวิตในพื้นที่วันนี้ โค 10 ตัว กระบือ 27 ตัว