รูปหัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยได้รับสนับสนุนโค 50 ตัว กระบือ 25 ตัว จากกรมปศุสัตว์
มอบให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จำนวน 75 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ
ณ วัดอุภัยภาคิกาวาส บ้านสองพี่น้อง ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554
บริเวณจัดพิธีมอบโค
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯ เป็นประธานในพิธี
พี่น้องเกษตรกรผู้รับมอบสัตว์ร่วมพิธี
เปิดกรวยสักการะ
กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ปศุสัตว์อำเภอจักราช และปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลงร่วมพิธี
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนฯ และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี
มอบสัญญายืมสัตว์
ผู้โชคดีวันนี้ 75 ราย
กล่าวคำสัตย์ปฏิญาน
มอบเวชภัณฑ์
ทีมงานปศุสัตว์
ถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นที่ระลึก
ปศุสัตว์อำเภอชี้แจงระเบียบโครงการฯ
บรรยากาศการจับฉลาก