รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบกระบือ จำนวน 1 ตัว มูลค่า 16,000 บาท จากผู้มีจิตศรัทธาสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
มอบให้เกษตรกรในพื้นที่์อำเภอโนนไทย ยืมเพื่อการผลิต จำนวน 1 ราย
ณ วัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
กล่าวคำถวาย
ถวายสังฆทาน
เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร ร่วมพิธี
กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
คล้องมาลัยไถ่ชีวิต
หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก