รูปหัวเว็บ
นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ นายอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานรับมอบโค จำนวน 2 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธา
นายบัว ผูกกระโทก และนางสาวสาย แววจะบก เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และนำโคดังกล่าวไปมอบให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนไทย จำนวน 2 ราย ยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
บริเวณวัดศรีพุทธาราม(วัดใน)
ผู้มีจิตศรัทธาอธิษฐานไถ่ชีวิตโค
คล้องมาลัยไถ่ชีวิต
ท่านนายอำเภอโชคชัย รับมอบโคจากผู้บริจาค
มอบให้กับเกษตรกรอำเภอโนนไทยยืมเพื่อการผลิต
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ร่วมเป็นพยานการมอบ