รูปหัวเว็บ
นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมตรวจต่ออายุมาตรฐาน โรงฟักไข่ปากช่อง (บมจ. กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร )
ตั้งอยู่เลขที่ 555 หมู่ 11 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินรับรองสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกแบบใหม่ของกรมปศุสัตว์