รูปหัวเว็บ

นายสัตวแพทย์ฉวีวรรณ วิริยะภาค รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา พร้อมทั้ง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมความปลอดภัย ด้านอาหาร
โดยมี นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับก่อนนำคณะเข้าเยี่ยมกิจการโรงฆ่าสัตว์ด่านเกวียนโภคภัณฑ์ ต.ด่านเกวียน
อ.โชคชัย ซึ่งถือว่าเป็นโรงฆ่าสุกรที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานและมีร้านจำหน่ายเนื้อสุกร , ผลิตภัณฑ์
รวมทั้งมอบใบรับรองฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดงให้แก่ผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2553 ที่ผ่านมา