รูปหัวเว็บ
นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์   ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม
  ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน รวม 7  ตำบล    พร้อมกำชับให้ปศุสัตว์อำเภอเร่งให้ความช่วยเหลือ   และติดตามภาวะน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด
     ด้านปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน จัดหน่วยบริการรักษาพยาบาลสัตว์ฟรี   ในเขตพื้นที่น้ำท่วม พร้อมประสานหน่วยงานทุกฝ่ายทั้งอบต. /
เทศบาล /สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   และกองพลพัฒนาที่ ๒   ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่
เมื่อวันที่ 20 -23 ตุลาคม 2553
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา   เยี่ยมจุดอพยพสัตว์
สอบถามความเดือดร้อน    ความต้องการ การช่วยเหลือ
ทีมสำรวจของปศุสัตว์สูงเนิน   เข้าตรวจเยี่ยม เกษตรกร สภาพอย่างที่เห็น  
ลุยเข้าพื้นที่ขณะน้ำท่วมหนัก เพื่อเก็บข้อมูล และช่วยเหลือเบื้องต้น
น้ำท่วมแล้ว   ฝนก็ยังตกซ้ำ   วัวนมต้องทนอย่างหนัก
วัวนมหมดแรง   นอนมันกลางทะเลโคลน นี่แหละ
เกษตรกร หนีน้ำ มาทำที่พักโคชั่วคราว   รับยา / เวชภัณฑ์จากทีมสำรวจปศุสัตว์สูงเนิน
ซองเหล็กสำหรับฉีดวัคซีนของกรมปศุสัตว์   ให้เกษตรกรยืมเป็นคอกชั่วคราว
ที่พักชั่วคราวของศูนย์อพยพโค
ลำเลียงความช่วยเหลือ หญ้าแห้ง ข้าวโพดหมัก พอประทังช่วยเหลือผู้เลี้ยงแพะ
สจ.ประสงค์   มีสวัสดิ์   สนับสนุนยานพาหนะขนหญ้าอัดฟ่อน จากศูนย์ปากช่อง ช่วยชาวบ้าน
หญ้าแห้ง   และเวชภัณฑ์   พร้อมส่งต่อถึงมือเกษตรผ่านนายก อบต.
สจ.ประสงค์   ทำพิธีมอบ
ปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน   มอบหญ้า   เวชภัณฑ์   ผ่านนายก อบต.บุ่งขี้เหล็ก
ทีมทหารจากกองพลพัฒนาที่ ๒   ช่วยลำเลียงหญ้าขึ้นรถ  
ยิ้มอย่างมีความสุข   แม้เบื้องหลังจะเหนื่อย และทุกข์ยากเต็มทน สู้ สู้ ครับ   ขอบคุณทุกฝ่ายครับ