รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน จัดอบรมศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2553
ณ บ้านหนองไม้ตาย ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2553
นายก อบต.มะเกลือเก่า กล่าวเปิดการอบรม
สมาชิกศูนย์เครือข่ายเข้ารับการอบรม
หมอเฉลียว จากจังหวัดชี้แจงโครงการ
ปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน และทีมงานดูแลอย่างใกล้ชิด
ขอรูปเป็นที่ระลึก
บรรยากาศรอบๆ
กิจกรรมเลี้ยงเป็ดเทศ
มีหลากหลายสายพันธุ์
กิจกรรมหมูหลุม
อยู่ดีมีความสุข ไม่มีกลิ่นรบกวน