รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดงานประกวดไก่พื้นเมือง
ร่วมเฉลิมฉลอง เทศกาลกินเข่าค่ำ ของดีอำเภอสูงเนิน ได้รับความสนใจจากเกษตรกร นักท่องเที่ยว ผู้ร่วมงาน เป็นอย่างดียิ่ง
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2553
พิธีบวงสรวง ขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งปราสาทเมืองแขก
พิธีรำถวาย ในพิธีบวงสรวง
นายอำเภอสูงเนิน นายประภาส รักษาทรัพย์
ร่วมกับอบจ.นครราชสีมา เปิดแถลงข่าวการจัดงานต่อสื่อมวลชน
. ลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก แยกประเภทไก่
มีเวชภัณฑ์สมนาคุณ ไก่ที่เข้าประกวดทุกตัว
นิทรรศการมีชีวิต “ กระบือไทย แรงงานฟรีที่ถูกทอดทิ้ง “
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก
ไก่ที่เข้าร่วมประกวด หนาตาเป็นพิเศษ
คุณหมอประจักษ์ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย พร้อม หมออ้อน
กรรมการ ตรวจสุขภาพอย่างละเอียด
คณะกรรมการ หารืออย่างเคร่งเครียด
โฆษก กองเชียร์ ช่วยกันสร้างบรรยากาศสนุกสนาน เป็นกันเอง

เริ่ม เปรียบเทียบ หาสุดยอด ของไก่ที่เข้าลักษณะ ตามหลักอุดมทัศนีย์

คุณหมอชรินทร์ พัวพัฒนกูล ปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน มอบประกาศเกียรติบัตร ณ จุดประกวด
เอ้า มอบอย่างไม่เป็นทางการไปก่อน
คืนนี้รับจริง กับนายก อบจ. ในพิธีเปิดงานเด้อ

นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก นายก อบจ. มอบรางวัล

แล้วปีหน้าพบกันใหม่ รับรองยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับ