รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "ปศุสัตว์อินทรีย์ และมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์"
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2553
"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร"์
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน
ปศุสัตว์อินทรีย์ สู่ความพอเพียง
ทีมงานพร้อมให้บริการ
ระดับประถม
ระดับมัธยม
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
น้องๆ ให้ความสนใจมาก
แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์
คุณครูพานักเรียนเข้าชมนิทรรศการ
หมอเฉลียวให้คำแนะนำ
อนาคตของชาติให้ความสนใจมาก