รูปหัวเว็บ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯพณฯ ศุภชัย โพธิ์สุ เป็นประธานในพิธีมอบเสบียงอาหารสัตว์ ยา เวชภัณฑ์
และปล่อยขบวนรถหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สหกรณ์โคนมปักธงชัย จำกัด
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2553
ท่านประธานเดินทางมาถึงบริเวณงาน
ท่านประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ
พี่น้องเกษตรกรมาร่วมต้อนรับ
จากสหกรณ์โคนมปักธงชัย
ประธานสหกรณ์โคนมปักธงชัย กล่าวต้อนรับ
ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.ธนิตย์ เอนกวิทย์ กล่าวรายงาน
ท่านประธานกล่าวพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้อง
มอบนโยบายการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
มอบหญ้าแห้งอัดฟ่อนและเวชภัณฑ์
ให้กับตัวแทนเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ปล่อยขบวนรถหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
เพื่อให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยของเกษตรกร
ขบวนรถเสบียงอาหารสัตว์ วันนี้มอบ 1,000 ฟ่อน
ยา และเวชภัณฑ์ นำมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร
ลงทะเบียนรับการช่วยเหลือ
หมอสุขสวัสดิ์ พิธีกรในพิธี