รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ประจำตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553
เวทีชุมชนหนองสาหร่าย
รองนายก อบต.หนองสาหร่าย เป็นประธานเปิดเวที
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ กล่าวรายงาน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ร่วมเวทีชุมชน
หมอเฉลียว วิทยากร ค้นหาปัญหาการเลี้ยงสัตว์ของชุมชน
หมอสุขสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอฯชี้แนวทางในการทำแผน
ประธานกลุ่มฯให้ข้อมูล
เลขาสมาคมฯบราห์มัน ให้ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์เพิ่มมูลค่า
พี่น้องเกษตรกร ให้ความสนใจ และเสนอปัญหา
หมอจารุมุข พิธีกร