รูปหัวเว็บ
นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถเสบียงอาหารสัตว์ ยา เวชภัณฑ์
และสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ(น้ำท่วม) ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553
ขบวนรถเสบียงอาหารสัตว์
ยา เวชภัณฑ์ ไข่ หญ้าแห้งอัดฟ่อน สำหรับผู้ประสบภัย
ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ เดินทางมาถึงบริเวณงาน
เกษตรกรผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี
ปลัดอาวุโสอำเภอปากช่อง กล่าวต้อนรับ
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯ รายงานความเสียหายในพื้นที่
มอบยา เวชภัณฑ์ ให้เกษตรกรผู้ประสบภัย
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวพบปะเกษตรกรผู้ประสบภัย
ปล่อยขบวนรถเสบียงอาหารสัตว์
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลขนงพระ
บ้านนี้เลี้ยงโคนมเ็ป็นหลัก
อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกร
พี่น้องตำบลขนงพระ มาร่วมต้อนรับ
มอบยา เวชภัณฑ์ หญ้าแห้งอัดฟ่อนช่วยเหลือถึงฟาร์ม
พี่น้องเกษตรกรรับมอบเสบียงสัตว์
บรรยากาศลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ