รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมเสวนาผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์
เรื่อง “ทิศทางมาตรฐานฟาร์มและการเคลื่อนย้ายสัตว์ด้วยระบบ e-service ของกรมปศุสัตว์”
โดยมี น.สพ.ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติร่วมประชุม
ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553
น.สพ.ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติร่วมประชุม
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯ
หมอสุขสวัสดิ์ ทองน้อย ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง
หมอมาโนชญ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ บรรยาย
หมออภิชาติ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ บรรยาย
หมอประพันธ์ จาก สสอ.3
ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์
มากันครบทุกฟาร์ม
ซักถามปัญหา
หมอสุทธิวัฒน์ ชาปัญญา พิธีกร
ลงทะเบียน
ถ่ายภาพที่ระลึก