รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพการเลี้ยงสัตว์ตำบลสำโรง
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
อบต.ชี้แจงการดำเนินการ
พี่น้องกลุ่มอาชีพการเลี้ยงสัตว์ร่วมสัมมนา
หมอเฉลียว จากจังหวัดชี้แจง
ตั้งใจฟังทุกคน
ทำแผนพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์
หมออนุสรณ์ เจ้าของพื้นที่ตัวจริงให้ข้อมูล